Olje som kunnskapsdriver

Det er heller ikke sikkert at vi skal gråte over at noen arbeidsplasser i lavproduktive næringer forsvinner, ettersom Norge kun kan overleve på stadig forbedret produktivitet i den globale konkurransen.