Spedbarn i barnehage

Gurli Irene Olsen burde heller være ydmyk og takknemlig for at hun bor i et land der hun faktisk kan ta det valget hun tar.