• FATTIGDOM: Det trengs mer målrettet innsats mot spesielt utsatte grupper, skriver artikkelforfatteren. 70 prosent av verdens fattige er jenter og kvinner, og satsning på likestilling er et av de mest effektive verktøyene i kampen mot fattigdom. FOTO: SCANPIX

En ny utviklingspolitikk

Det finnes ingen demokratier uten markedsøkonomi. Åpenhet og valgfrihet er fundamentalt for å gi mennesker makt og innflytelse.