Kommunal oppførsel

Dette er nok et arbeid som bør følges opp av Kontrollutvalget.