• Vi opplever at den bransjen som har størst trykk og som absorberer det meste av den kompetente arbeidskraften, også fremstår som relativt lite orientert mot forskning og utvikling (regionalt), skriver artikkelforfatteren. FOTO: ARKIV

Innovasjon - kan vi leve av det?

Den tidligste fasen i en virksomhets utvikling er særlig utfordrende i forhold til å skaffe sårt tiltrengt kapital. I Norge i dag er kapitaltilgangen i denne fasen nesten helt fraværende.