Den første store testen

Den nye regjeringen må vise vilje til kursomlegging allerede i sitt første budsjett.