• Mike lørkom 140913.jpg

Å se langt nok fram

Sørlandet sykehus blir ikke til å kjenne igjen i 2030. Vi står foran den største samfunnsomveltningen i nyere tid; som vil påvirke bosetting, trafikk og arbeidsplasser.