Høyre vil styrke Kristiansand – også med vei- og kollektivmidler

Høyre har god tradisjon for å lytte til Agder-fylkenes problemstillinger, og Sørlandet er en viktig premissleverandør for Høyres politikk.