• Landbruk (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Norske bønder sviktes av Jens & co.

Bondens pålagte byråkratiske rutiner må reduseres.