Bakstreversk jus

Hvis ikke det som publiseres på internett er offentlig i juridisk forstand, da ligger jussen langt etter den øvrige samfunnsutviklingen.