Ønskes de store rovdyr tilbake til Agder?

Ja, dette var å lese i avisen Agder 13. april, der Naturvernforbundet uttaler at vårt fylke er et naturlig utbredelsesområde for de store rovdyr, og at disse bestandene må økes.