Regjeringsplattformen i praksis

Det er uforståelig at ikke kampen mot klimaendringene er blant regjeringens satsingsområder.