Varige investeringer

Innsender mener det nå må prioriteres hardt i planlegging og vedlikehold av veier i Norge