• VEDTAK: Onsdag vedtok Kristiansand bystyre tidsdifferensierte bompenger. Artikkelforfatteren kritiserer de borgerlige partiene for å være passive og reaksjonære. FOTO: ARKIV

Kjedelig tekst om kjedelige saker