Fylkesrådmannens omgang med tall og prosenter

Kommentar til Aust-Agder fylkesrådmanns innlegg om bomsaken.