Sikkerhet i små båthavner

Innsender har noen forslag til hvordan små båthavner kan sikres bedre.