• barn + omsorg (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

"Vet du hvor mamma er?"

Sosialistene begrunner sin barnehagepolitikk med at mor skal delta i arbeidslivet!