• LIKESTILLINGSKAMP: Kampen for likestilling og lik lønn for likt arbeid må fortsette, skriver artikkelforfatteren. Det er fortsatt et stykke vei å gå på flere områder, spesielt likelønn og deltid. FOTO: SCANPIX

100 års kamp – ennå ikke i mål

I dag er kampen for likelønn i samfunnet og retten til 100 prosent stilling to viktige likestillingssaker hvor vi har et langt stykke vei å gå.