Pinlig fra Plussbank

Hvorfor kan ikke Plussbank gå ut og si at her skal vi rydde opp?