Rettferdig fordeling for utvikling

Korrupsjon og skatteunndraging aukar forskjellen mellom fattig og rik.