Kirkens viktigste kanal

Etter min mening bør det også utarbeides en liturgi for skilsmisse.