• FRUSTRERTE: Er det slik i vår kommune, herr ordfører, at bare man har ressursene og pengene, så tillates det å kjøre over alle prinsippvedtak både i kommunen og fylket? spør innsenderne. FOTO: ARKIV/MONTASJE

Næringslivsutvikling for fremtiden

Kristiansand har fremstått som en kommune som er positiv til næringslivsutvikling.