Fikk ikke stemme

Jeg føler det som at jeg har blitt fratatt noe av det mest fundamentale i et demokrati.