Kråke og rev - bedre enn sitt rykte

Undersøkelser tyder på at kråke, rev og andre arter som er utsatt for jakt og skuddpremie, ikke gjør den skaden som er antatt.