• For ikke lenge siden hadde vi en debatt her hjemme om å forby tigging. Forslaget fikk ikke flertall. Men at det kom opp er et skuffende eksempel på hvilken retning samfunnet vårt beveger seg mot, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Reidar Kollstad

Når selvbildet blir større enn verdensbildet

Er det ikke snart på tide at vi erkjenner at vi lever i et samfunn som er mer opptatt av seg selv og egen lykke – enn felles glede?