• Hans Thorwild Thomassen opplevde voldsom dramatikk i Bosnia i 1994. Nå blir arbeidet til troppen han var i hedret. FOTO: Reidar Kollstad

Unge og gamle krigsveteraner

Vi har alltid forbundet andre verdenskrig med begrepet norske krigsveteraner. Vi glemmer ofte at vi har mange veteraner som er betydelig yngre.