Fotspor

Jeg har sett filmen "Fotspor", som nå vises på Fønix.