• Før i tiden kunne vi velge hvilken som helst lege på lik linje som vi velger andre tjenester, skriver innsender. Fant vi en lege vi var fornøyd med, brukte vi denne, og mange ganger gikk legen under betegnelsen familielegen. FOTO: SCANPIX

Større selvbestemmelse

Når vi ser på debatten som kom i kjølvannet av reservasjonsretten til fastlegene, er dette enda en god grunn til å se på fornuften av ordningen.