• Jan Tore Sanner FOTO: Erling S. Hægeland

Kommunereformen styrker lokaldemokratiet

Kommunereformen handler om å sikre gode velferdstjenester og levende lokalsamfunn i hele landet.