• Norsk vindkraft blir aldri mer enn en fjert i et stort, europeisk energimarked, hevder artikkelforfatteren. Den er dyr, ineffektiv og bedriftsøkonomisk ulønnsom. FOTO: SCANPIX

Vindkraft på ville veier!

NORWEA er vindkraftbransjens lobbyorganisasjon og ønsker mest mulig vindkraft i Norge.