• På bildet ser vi traileren som hentet siste last fra Kristiansand Jernstøperi før porten ble lukket for godt og ledighetstallet steg litt i Kristiansand. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Stabilt lav ledighet

Vi kan fortsatt glede oss over lav arbeidsledighet.