La skolen bli på Oddemarka

Som mangeårige foreldre til elever på Steinerskolen, deler vi nå et sterkt ønske om en endelig avgjørelse fra kommunen.