Makt må flyttes ned

Ekspertutvalget for kommunereform har kommet med sin første delrapport.