• Mike - lørkom 12.04.14 Rune Ø R.jpg

Hvorfor være lykkelig når man kan være stor?

Ikke skjer det på diktat fra sentralt hold, som i 1994. Nesten ingen vil det og fordelene er ytterst diskutable. Allikevel kan UiA komme til å bli fusjonert med Høgskolen i Telemark.