• Naturvernere var der da det ikke skjedde – da vi ikke ødela Rondane, da vi ikke lot Oslo vokse seg langt ut i Marka. Da vi tok vare på utallige fugle- og dyrearter, som havørna i Møre og Romsdal, skriver artikkelforfatteren. FOTO: SCANPIX

Naturvern er ingen særinteresse

Søndag 2. februar var Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på Dagsrevyen og i VG med en klar melding: Naturen må vike når Norge skal asfalteres med nye veier.