Næringslivet vil tape

Noen vil slå sammen UiA og HiT fordi man har en visjon om å få et større og sterkere universitet som kan betjene næringen og regionen bedre.