Frp bygger raskere, men billigere?

Endelig en regjering med handlekraft og gjennomføringsevne.