• Noen har fått for seg at blant annet ulv og gaupe, det er rovdyr vi IKKE har rom for i agderfylkene, skriver innsenderen. FOTO: ARKIV

Er det ikke rom for rovdyr i naturen vår?

Jeg er ikke jeger selv og har kun vært med på jakt én gang i mitt 43-årige liv, men har stor respekt for dem som er flinke med børsa og henter ut og foredler fra naturens spiskammer.