Kommunale ombud

Vervet som valgt kommunestyrerepresentant er i norsk forvaltningsrett definert til å være en så viktig posisjon at loven pålegger innehaverne møteplikt.