Stemmer fra fortiden

Det kan være nødvendig å bore dypt i arkivene og minnene for å mestre samtiden.