Til ettertanke

Ferske tall viser at Norge har den kraftigste nedgangen i antall asylsøkere i Europa. Hittil i år har 5.311 søkt asyl. Nedgangen sammenlignet med fjoråret er 46 prosent.