Ekteskapslov og vigselsfullmakt

Det er viktig å understreke at staten ikke eier ekteskapsbegrepet. Den klassiske forståelse av ekteskapet fins fortsatt.