Kidnappere på trygd

Regjeringen vil innføre regler som gjør det mulig å stanse barnebidrag og andre offentlige ytelser til personer som bortfører barn.