Verdien av frivillig arbeid

Frivillig arbeid er en viktig pillar i det norske samfunnet. Hele seks av ti nordmenn er engasjert i denne type virksomhet. Bare i Kristiansand er det 78.000 medlemmer i ulike lag og foreninger. Det er et imponerende tall i en kommune med 80.000 innbyggere.