Forskning – drivkraft for virksomheter som vil vokse

Der Norge som nasjon skaper betydelige verdier, er innenfor nyskapning og forbedringer i små og mellomstore bedrifter, og gjennom forskningsbasert nyskapning.