Innfør «gratis» kollektivtrafikk

Løsningen på problemet er ikke å legge flere restriksjoner, forbud og avgifter på biltrafikken, men å gi publikum en innlysende grunn til å velge kollektive reisemåter.