Unge på venteliste

Det gjentar seg hver høst. Mange elever i videregående skole opplever at de ikke får fullført utdanningen.