Betenkelig

Kronprinsfamilien reiser to måneder til utlandet og tar sine barn ut av skolen.