Uakseptabelt press frå staten

Lokal styring av verneområder — med eit spesielt auge til Setesdal Vesthei-Ryflkeheiane.