Pensjonsskandalen

Stortingspensjonistene må i fremtiden belage seg på samme kontroll og samme straff for brudd på regelverket som alle andre i samfunnet.